OBAVIJESTI KLUBOVIMA

NK Tekstilac prvak 2. ŽNL!

NK

RASPORED ODIGRAVANJA (U-12, U-11, U-9)

RASPORED ODIGRAVANJA UTAKMICA  LIGA U-12,

Ljetni prijelazni rok traje od 15. lipnja do 31. kolovoza.

Ljetni prijelazni rok za klubove malog nogometa traje od 15. srpnja do 30. rujna.

Igrači amateri koji se natječu u isključivo amaterskim ligama i igrači amateri koji u natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16 godina mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdobljima između 15. listopada i 17. siječnja i između 01. ožujka i 14. lipnja.

 

Igrači amateri koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji (prva registracija) mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju između 01. ožujka i 14. lipnja.

 

REGISTRACIJA IGRAČA PUTEM RECIPISA

Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu. Ukoliko je istupnica zatražena u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja i u zimskom prijelaznom roku do 01. veljače, ukoliko ne postoje smetnje predviđene Pravilnikom o statusu igrača i registracijama ili drugim općim aktima HNS, klub je obvezan izdati igraču istupnicu.

 

DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU IGRAČA

za igrača koji se prvi puta prijavljuje:

 • zahtjev kluba s popisom dokumenata koji se prilažu za registraciju,
 • dva (2) primjerka prijave uz vlastoručni potpis igrača i opunomoćenog člana kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu ovjerenu pečatom kluba,
 • fotografiju igrača u sportskom dresu kluba u digitalnom obliku, a koja treba odgovarati uzrastu za koji se igrač registrira, (fotografije dostaviti na USB sticku, CD-u ili putem e-maila )

 

PRIMJERI PRAVILNIH FOTOGRAFIJA IGRAČA

 

 

 • izvod iz matične knjige rođenih ili domovnica, osobna iskaznica, putovnica (može ovjerena fotokopija),
 • potvrdu o uplaćenoj pristojbi za registraciju,
 • igrači starosne dobi od 6 do 10 godina, odnosno 18 godina (ako se registriraju za klub amaterskog stupnja natjecanja) koji su strani državljani (uključivši i državljane zemalja Europske unije) ili koji nemaju mjesto prebivališta u Republici Hrvatskoj ili su rođeni u inozemstvu, a imaju hrvatsko državljanstvo, mogu umjesto pisanog odobrenja nadležnog tijela HNS-a priložiti izjavu igrača uz potpis roditelja ili staratelja kojom potvrđuju da je to prva registracija igrača u nogometnoj organizaciji.
 • registracijsku putovnicu igrača u dva primjerka, od kojih se jedan vraća igraču, a jedan zadržava tijelo za registracije,

 

za igrača koji prelazi iz kluba u klub:

 • zahtjev kluba s popisom dokumenata koji se prilažu za registraciju,
 • dva primjerka prijave za registraciju uz potpis igrača i 12 opunomoćenog člana kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu ovjerenu pečatom kluba.
 • istupnicu od dosadašnjeg kluba ili dokaz da ju je igrač tražio od kluba u prijelaznom roku ili izvan ovog roka u posebnim slučajevima,
 • brisovnicu ukoliko igrač mijenja područje saveza nadležnog za registraciju igrača, ili dokaz da ju je tražio od nadležnog tijela,
 • iskaznicu – postojeću ili novu – ukoliko igrač mijenja područje nadležnog tijela za registraciju, s fotografijom u digitalnom obliku koja treba odgovarati uzrastu za koji se igrač registrira, (fotografije dostaviti na USB sticku.CD-u ili putem e maila)
 • dokaz o prestanku važnosti ugovora ukoliko ga je igrač imao s dosadašnjim klubom, kao i novi ugovor s klubom u koji igrač prelazi, ukoliko je takav ugovor zaključen,
 • dokaz o raskidu ugovora sporazumom ili krivnjom kluba, ukoliko igrač temeljem toga ima pravo pristupiti drugom klubu,
 • međunarodnu dozvolu sukladno odgovarajućim propisima FIFA-e, ako je riječ o igraču koji dolazi iz kluba drugog nacionalnog saveza,
 • dva primjerka registracijske putovnice igrača,
 • potvrdu o uplaćenoj pristojbi za ovaj način registracije.

za igrača koji se ustupa:

 • zahtjev kluba za registraciju igrača s popisom dokumenata koji se prilažu za registraciju,
 • dva primjerka prijave za registraciju igrača uz potpise igrača i opunomoćenika kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu ovjerenu pečatom kluba. Ako je igrač iz drugog ŽNS, prilaže se jedna prijava s fotografijom u digitalnom obliku koja treba odgovarati uzrastu za koji se igrač registrira,
 • pisani sporazum kluba i igrača koji se ustupa, s obveznom naznakom za koje se to razdoblje čini,
 • postojeću sportsku iskaznicu, a novu sportsku iskaznicu, ako dolazi s područja drugog saveza,
 • potvrdu o uplaćenoj pristojbi za ovaj način registracije
 • dva primjerka registracijske putovnice igrača,

uz ugovor obvezno se prilaže za igrača stranog državljanina pored naprijed navedenih dokumenata i odobrenje za registraciju Ureda HNS.

 

u obrazac prijave za registraciju igrača u rubriku NAPOMENA obvezno se upisuje da li je igrač registriran u drugom obliku nogometnog natjecanja (nogometu, malom nogometu ili nogometu na pijesku), za koji klub, pod kojim registarskim brojem i u kojem županijskom nogometnom savezu ili nogometnom središtu.

Kad je podneseni zahtjev neuredan ili nepotpun, nadležno tijelo za registraciju igrača upozorit će podnositelja zahtjeva i odrediti mu rok za otklanjanje nedostataka. Ovaj rok ne može biti duži od osam dana. Ako se u tom roku ne otklone nedostaci, smatrat će se da se odustalo od zahtjeva i registracija se neće provesti niti objaviti.

NK Tekstilac prvak 2. ŽNL!

NK Tekstilac prvak 2. ŽNL za sezonu 2021./22.

Raspored parova, delegata i sudaca za 22. kolo 2. ŽNL

Raspored parova, delegata i sudaca za prvenstvene utakmice

Raspored parova, delegata i sudaca za 25. kolo 1. ŽNL

Raspored parova, delegata i sudaca za prvenstvene utakmice