2017-10-10T09:15:39+00:00 listopad 10, 2017|Nekategorizirano|

ODLUKA DISCIPLINSKOG SUCA

Službeni Glasnik Balun 36-2017

Balun

ODLUKE DISCIPLINSKOG SUCA 06.12. 2017.

DISCIPLINSKI SUDAC Split, 06.12.2017. Na

Službeni Glasnik Balun 35-2017

Balun

NOGOMETNI SAVEZ
ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE

Na temelju članka 53., a u svezi s člancima 119., 121., 126. i 146. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza, Disciplinski sudac Nogometnog saveza županije Splitsko-
dalmatinske, na temelju dostavljenog Izvještaja o utakmici, po službenoj dužnosti, na sjednici održanoj dana 06. listopada 2017. godine donosi sljedeću:

O D L U K U
Marijo Jakić (2112341), igrač NK „Croatia“ Zmijavci, kažnjava se zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici zbog toga što je isključen na utakmici Polufinale
KUP NSŽSD, Juniori, odigranoj u Kaštel Gomilici dana 04.10.2017. godine između momčadi NK „GOŠK“ (KG) i NK „Croatia“, čime je počinio prekršaj iz članka 50. Disciplinskog pravilnika HNS-a. Članak 50. Disciplinskog pravilnika – Polufinale KUP NSŽSD, Juniori. Kazna teče od 05.10.2017.

O b r a z l o ž e nj e
Iz dostavljenog Izvještaja o utakmici je jasno i nedvojbeno utvrđeno kako je gore navedeni igrač počinio prekršaj iz navedenog članka Disciplinskog pravilnika HNS, a isto je
potvrđeno potpisom Izvješća o utakmici od strane suca i delegata. Na taj način je počinjen prekršaj za koji je temeljem Disciplinskog pravilnika HNS,
propisano izricanje kazne kako je navedeno u dispozitivu Odluke. Na temelju utvrđenih činjenica, Disciplinski sudac je utvrdio kao što je navedeno u
dispozitivu Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba. Žalbu mogu podnijeti okrivljenik, podnositelj Izvješća ili prijave, klub ili Savez čiji je član kažnjen. Žalba se podnosi u roku od
8 dana od dana primitka Odluke. Žalba se predaje pisanim putem disciplinskom tijelu prvog stupnja za disciplinsko tijelo drugog stupnja uz potvrdu o uplati propisane pristojbe.

Disciplinski sudac
Jakov Juretić, v.r.

DOKUMENT ZA SKIDANJE U PDF FORMATU

Službeni Glasnik Balun 36-2017

Balun 36-2017. Službeni glasnik Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske

ODLUKE DISCIPLINSKOG SUCA 06.12. 2017.

DISCIPLINSKI SUDAC Split, 06.12.2017. Na temelju disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza Disciplinski

Službeni Glasnik Balun 35-2017

Balun 35-2017. Službeni glasnik Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske