Dokumenti 2018-03-25T18:39:43+00:00

Službene obavijesti

kolovoz 2018

Seminar trenera

Seminar trenera HNS Središta Split i NSŽSD-e, održat će se 20.kolovoza 2018. godine (ponedjeljak) u Hotelu Zagreb (Split-Duilovo) sa početkom u 11,00 sati. Seminaru su obvezni biti nazočni SVI TRENERI koji su

Seminar sudaca županijske lige

Informacije Plenarni sastanak: Vidimo se u sezoni 2018/2019! Trening sudaca: Vidimo se u sezoni 2018/2019! Tečaj za nogometnog suca: Za više

srpanj 2018

ODLUKA DISCIPLINSKOG SUCA

DISCIPLINSKI SUDAC Split, 30. lipnja 2018. Na temelju članaka 36., 51. i 53., a u svezi s člancima 119., 121., 126. i 146. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza, Disciplinski sudac Nogometnog saveza