OBAVIJESTI KLUBOVIMA

Ljetni prijelazni rok traje od 15. lipnja do 31. kolovoza.

Ljetni prijelazni rok za klubove malog nogometa traje od 15. srpnja do 30. rujna.

Igrači amateri koji se natječu u isključivo amaterskim ligama i igrači amateri koji u natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16 godina mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdobljima između 15. listopada i 17. siječnja i između 01. ožujka i 14. lipnja.

 

Igrači amateri koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji (prva registracija) mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju između 01. ožujka i 14. lipnja.

 

REGISTRACIJA IGRAČA PUTEM RECIPISA

Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu. Ukoliko je istupnica zatražena u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja i u zimskom prijelaznom roku do 01. veljače, ukoliko ne postoje smetnje predviđene Pravilnikom o statusu igrača i registracijama ili drugim općim aktima HNS, klub je obvezan izdati igraču istupnicu.

 

DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU IGRAČA

za igrača koji se prvi puta prijavljuje:

 • zahtjev kluba s popisom dokumenata koji se prilažu za registraciju,
 • dva (2) primjerka prijave uz vlastoručni potpis igrača i opunomoćenog člana kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu ovjerenu pečatom kluba,
 • fotografiju igrača u sportskom dresu kluba u digitalnom obliku, a koja treba odgovarati uzrastu za koji se igrač registrira, (fotografije dostaviti na USB sticku, CD-u ili putem e-maila )

 

PRIMJERI PRAVILNIH FOTOGRAFIJA IGRAČA

 

 

 • izvod iz matične knjige rođenih ili domovnica, osobna iskaznica, putovnica (može ovjerena fotokopija),
 • potvrdu o uplaćenoj pristojbi za registraciju,
 • igrači starosne dobi od 6 do 10 godina, odnosno 18 godina (ako se registriraju za klub amaterskog stupnja natjecanja) koji su strani državljani (uključivši i državljane zemalja Europske unije) ili koji nemaju mjesto prebivališta u Republici Hrvatskoj ili su rođeni u inozemstvu, a imaju hrvatsko državljanstvo, mogu umjesto pisanog odobrenja nadležnog tijela HNS-a priložiti izjavu igrača uz potpis roditelja ili staratelja kojom potvrđuju da je to prva registracija igrača u nogometnoj organizaciji.
 • registracijsku putovnicu igrača u dva primjerka, od kojih se jedan vraća igraču, a jedan zadržava tijelo za registracije,

 

za igrača koji prelazi iz kluba u klub:

 • zahtjev kluba s popisom dokumenata koji se prilažu za registraciju,
 • dva primjerka prijave za registraciju uz potpis igrača i 12 opunomoćenog člana kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu ovjerenu pečatom kluba.
 • istupnicu od dosadašnjeg kluba ili dokaz da ju je igrač tražio od kluba u prijelaznom roku ili izvan ovog roka u posebnim slučajevima,
 • brisovnicu ukoliko igrač mijenja područje saveza nadležnog za registraciju igrača, ili dokaz da ju je tražio od nadležnog tijela,
 • iskaznicu – postojeću ili novu – ukoliko igrač mijenja područje nadležnog tijela za registraciju, s fotografijom u digitalnom obliku koja treba odgovarati uzrastu za koji se igrač registrira, (fotografije dostaviti na USB sticku.CD-u ili putem e maila)
 • dokaz o prestanku važnosti ugovora ukoliko ga je igrač imao s dosadašnjim klubom, kao i novi ugovor s klubom u koji igrač prelazi, ukoliko je takav ugovor zaključen,
 • dokaz o raskidu ugovora sporazumom ili krivnjom kluba, ukoliko igrač temeljem toga ima pravo pristupiti drugom klubu,
 • međunarodnu dozvolu sukladno odgovarajućim propisima FIFA-e, ako je riječ o igraču koji dolazi iz kluba drugog nacionalnog saveza,
 • dva primjerka registracijske putovnice igrača,
 • potvrdu o uplaćenoj pristojbi za ovaj način registracije.

za igrača koji se ustupa:

 • zahtjev kluba za registraciju igrača s popisom dokumenata koji se prilažu za registraciju,
 • dva primjerka prijave za registraciju igrača uz potpise igrača i opunomoćenika kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu ovjerenu pečatom kluba. Ako je igrač iz drugog ŽNS, prilaže se jedna prijava s fotografijom u digitalnom obliku koja treba odgovarati uzrastu za koji se igrač registrira,
 • pisani sporazum kluba i igrača koji se ustupa, s obveznom naznakom za koje se to razdoblje čini,
 • postojeću sportsku iskaznicu, a novu sportsku iskaznicu, ako dolazi s područja drugog saveza,
 • potvrdu o uplaćenoj pristojbi za ovaj način registracije
 • dva primjerka registracijske putovnice igrača,

uz ugovor obvezno se prilaže za igrača stranog državljanina pored naprijed navedenih dokumenata i odobrenje za registraciju Ureda HNS.

 

u obrazac prijave za registraciju igrača u rubriku NAPOMENA obvezno se upisuje da li je igrač registriran u drugom obliku nogometnog natjecanja (nogometu, malom nogometu ili nogometu na pijesku), za koji klub, pod kojim registarskim brojem i u kojem županijskom nogometnom savezu ili nogometnom središtu.

Kad je podneseni zahtjev neuredan ili nepotpun, nadležno tijelo za registraciju igrača upozorit će podnositelja zahtjeva i odrediti mu rok za otklanjanje nedostataka. Ovaj rok ne može biti duži od osam dana. Ako se u tom roku ne otklone nedostaci, smatrat će se da se odustalo od zahtjeva i registracija se neće provesti niti objaviti.

Službeni Glasnik Balun 53-2022

Balun 53-2022. Službeni glasnik Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske

ZAPISNIK IZVRŠENIH REGISTRACIJA – 29.11.2022.

ZAPISNIK IZVRŠENIH REGISTRACIJA 29.11.2022. 

ZAPISNIK IZVRŠENIH REGISTRACIJA – 28.11.2022.

ZAPISNIK IZVRŠENIH REGISTRACIJA 28.11.2022.